Då vi förstärkt organisationen måste vi även förstärka bilparken. Ny elbil inköpt från Rejmes i Söderköping. Anders, vi tackar för affären.

Array