Förhandlingen med Hyresgästföreningen om nya hyror är avslutad och
gäller för år 2023.

Efter tuffa och oerhört svåra förhandlingar har nu en överenskommelse tecknats. Förhandlingarna återtogs till lokala förhandlingar efter att Hyresmarknadskommittén inte lyckades komma överens efter medlingsförsök.

För lägenheter med varmhyra blir hyreshöjningen 4,5 procent

För lägenheter med kallhyra blir hyreshöjningen 3,24 procent

För lägenheter med presumtionshyra* blir höjningen 2,6 procent

Den procentuella hyreshöjningen beror bland annat på höjda taxor på el, värme, vatten och renhållningsavgifter, försäkringar samt generella kostnadsökningar.

Höjningen innebär att en 3 rums lägenhet på ca 78 kvm får en hyreshöjning mellan

ca 319 kr/mån till ca 427 kr/månad beroende på bostadsområde.

En motsvarande 3 rums lägenhet på ca 78 kvm med presumtionshyra får en höjning mellan ca 214 kr/mån till ca 284 kr/mån beroende på bostadsområde.

Den nya hyran gäller från 1 januari 2023.

Den retroaktiva höjningen för januari och februari kommer att fördelas på två månader. Höjningen kommer att vara med på hyresavin för mars och för april.

Lokaler med förhandlingsklausul (förråd/lokaler som hyrs separat) höjs med 4,5 procent from 2023-01-01.

Caroline Ring

VD Ramunderstaden