Söderköpings Kommun gör ett underhållsarbete. Drabbade områden är Källbylundsvägen, Domherrestigen och Talgoxestigen. Vattnet stängs av kl. 20.00 den 28/11 och kommer tillbaka kl. 06.00 den 29/11. Tiderna kan komma att ändras utan särskilt meddelande. Fyll upp kärl eller flaskor i god tid. Vattentank finns utanför Ramunderstadens kontor på Talgoxestigen.

Ansvarig för arbetet är VA-enheten Söderköpings Kommun