Förhandlingen med Hyresgästföreningen har strandat och vi kommer att skicka vidare ärendet till HMK (hyresmarknadskommittén) som kommer hantera ärendet och fatta beslut åt oss.

Världsläget och en ny förhandlingsmodell den så kallade ”Treparten” har gjort förhandlingarna tuffare än tidigare.

Mer information finns i Ramunderbladet.

Hyresavin för januari 2023 som ni nu erhåller har därför ingen hyreshöjning.

Dessutom erhåller ni bara en avi då vi väljer att avvakta hyresavier för februari och mars då vi hoppas att HMK kommer att hantera ärendet och fatta beslut under januari 2023.

Detta innebär att ni troligtvis kommer erhålla en retroaktiv höjning för januari 2023 tillsammans med avierna för februari och mars 2023.

Vi beklagar att vi inte träffat någon överenskommelse, det är ett oerhört tufft världsläge vilket har försvårat förhandlingarna.

Vi återkommer så snart vi har erhållit mer information.