På Husby Backe pågår nu undersökning mark genom borrning.

Array