Hyresförhandlingar inför 2022 avslutade

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen är avslutad. Hyreshöjningen blir 1,7 procent med ett undantag för vår senaste nyproduktion på Vikingavallen etapp 2 där höjningen blir 1,2 procent.

Utöver den procentuella höjningen på 1,7% tillkommer en höjning på 52 kr/månad och lägenhet som avser höjd VA taxa i kommunen.

Den procentuella hyreshöjningen beror bland annat på höjda taxor på el, värme, försäkringar och renhållningsavgifter, samt generella kostnadsökningar.

Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2022.

Höjningen innebär att en 3 rums lägenhet på ca 78 kvm får en hyreshöjning på ca 170 till ca 215 kr/månad beroende på bostadsområde.

Caroline Ring, VD Ramunderstaden