Byggstart framflyttad på grund av Coronapandemin.
Ny planerad byggstart i början på maj 2021.
Dock med reservation, beroende på utvecklingen av
rådande pandemisituation.
Start på Hjortstigen 1+3 därefter arbetar vi oss genom
området för att avsluta högst upp på Talgoxestigen.
Ni kommer att bli kontaktade i god tid innan och få
information gällande startdatum för just Ert badrum.