Under denna vecka har vi installerat och driftsatt våra uppdaterade miljörum och moloker på Kullborg och Husby Backe. Vi har även startat källsortering av matavfall i dessa områden. Så nu finns det inom hela Ramunderstaden!

I miljörummet läggs torra och rena fraktioner (metall, plast, glas, papper och kartong) och i molokerna vanliga hushållssopor och matavfall. Här hittar ni mer information angående källsortering www.soderkoping.se/avfall.

I alla våra miljörum har vi satt upp nya skyltar och dekaler med bilder och text för att göra det tydligare. Vi har även gjort en makeover i vårt största miljörum på Talgoxestigen. Det har fått ny färg invändigt och tittskåp!

Vi hoppas att ni som hyresgäster hjälper till och hjälper varandra att källsortera rätt.

Välkomna!