På grund av rådande omständigheter kommer arbetet med att renovera taken på Taloxestigen att förskjutas en månad.

Nytt datum för parkeringsförbud på Talgoxestigen 4 Maj – 30 Oktober 2020

Information till boende på Talgoxestigen kommer att gå ut cirka en månad innan byggstart.