Vi ser att de laddplatser vi har installerat nyttjas mer och mer vilket är glädjande!

Vi vill påminna Er om att Ni som hyresgäst får rabatt om Ni hör av Er till oss.