Så här går det till vid arbeten hemma hos dig 

Vi fortsätter naturligtvis att följa myndigheternas rekommendationer och vi har tydliga rutiner för våra besök hemma hos dig för att skydda både dig och oss som jobbar på Ramunderstaden:

  • Är du eller någon annan hemma hos dig sjuk, även lindriga symtom, ber vi dig vänta med din serviceanmälan. Om ditt ärende är akut hör du självklart av dig. Uppge då vid felanmälan att du är sjuk. 
  • När vi kommer hem till dig vill vi helst att du inte är hemma vid det tillfället. Om det inte är möjligt ber vi dig vara i ett annat rum under tiden.
  • Ingen på Ramunderstaden arbetar med sjukdomssymtom.

Vi vill i största möjliga mån skydda dig, dina grannar, våra medarbetare och leverantörer från smittspridning av coronaviruset. 

INFORMATION DUE TO THE CORONA VIRUS

We all need to cooperate to reduce the spread of the corona virus. We comply with the

recommendations from Folkhälsomyndigheten and we ask you to consider the following.

Cancel planned visits from us and avoid visiting our offices if you are ill

• Out of consideration to yourself, your neighbours, our employees and entrepreneurs,

please cancel all meetings with us if you have symptoms such as fever or cough. Only

report acute errors.

• Only visit Bobutiken if you are going to receive or return keys.