Under perioden 24/8 – 25/9 2020 kommer renovering att pågå. Etablering sker i slutet av vecka 34.

Under byggtiden kommer vissa problem att uppstå för dem som passerar Kullborgsgatan. Utökad grävning på Ringvägen 32 L kommer att ske under perioden 1/9 – 20/9 Detta innebär att det kommer bli svårare att ta sig fram. Hyresgäster på Ringvägen 32 L kommer att behöva använda en gångbrygga. Vi ber er vara försiktiga när ni rör er i området!

Vattenleverans kommer att ske som vanligt, men kortare avbrott i vattenleveransen kommer att uppstå.

Planerat avbrott kommer att ske dagtid och aviseras i god tid.

Är vattnet grumligt har dåligt tryck i vattenledningen eller anda funderingar ring Stefan Eidbom 0121-186 10 e-post stefan.eidbom@soderkoping.se

Uppdaterad information via Kommunens App, Renhållning och VA samt på hemsidan www.soderkoping.se/hasselgatan.