Ramunderstaden kommer genom vår entreprenör
Fastighetsteknik att påbörja arbetet med renovering/relining av
avloppstammarna i källarna. Arbetet kommer att pågå under våren. Under denna period kommer källaren att räknas som en byggarbetsplats och därmed vara förbjuden att tillträda utan ledsagare från Fastighetsteknik eller Ramunderstaden.
Det kommer därmed inte vara möjligt att komma åt förråd + tvättstuga
utan ledsagare under denna tid. Tvättstuga kan bokas i valfritt hus
inom bostadsområdet.
Alla lägenheter får information i postboxen där det står när ditt hus kommer påbörjas och när det tyvärr inte är möjligt att använda varken vatten eller avlopp.

Slutdatum för reliningsarbetet är 26 juni 2020!
Övriga frågor besvaras av vår projektledare Patrik Forsberg 0121-19618 eller via mail patrik.forsberg@ramunderstaden.se.
Ramunderstaden AB ber om överseende under ovanstående period.