Vi vill uppmärksamma Er hundägare på att resultatet av rastning av hundar på våra lyktstolpar på sikt leder till rostangrepp.

Dessa rostangrepp leder till att stolparna riskerar att falla.

Ramunderstaden kommer nu för att förhindra att någon olycka sker byta ut ett antal stolpar på vårt område Husby Backe.