Vår yttre skötsel entreprenör, SM entreprenad, kommer börja klippa & föryngra häcka/buskar på Domherrestigen, Husby backe. Arbetet kommer starta under v 28. Vi ber Er respektera deras arbete samt de instruktioner de fått från oss om hur höga häckar mm skall vara runtomkring i området.