De har idag 2019-06-24 besiktigats och godkänts. Alla platser är publika så har Ni en egen elbil eller får besök av någon som vill ladda sin elbil så kan de ställa sig på någon av dessa pubblika platser. Då Ramunderstaden vill ge möjlighet till fler att ladda sin elbil har det beslutats om en maxgräns att stå på platsen i 4 timmar. Därför behövs även en P-skiva i bilen. Om man vill stå där nattetid och ladda sin elbil är det möjligt att göra det men man behöver då flytta elbilen på morgonen.

En kostnad om 5 kr/kWh betalas via InCharge. Vill Ni som hyresgäst ha en rabatt på 2 kr/kWh behöver Ni först skaffa ett laddkort eller tagg via InCharge.

Anmäl Ert laddkortsnummer eller taggnummer till Ramunderstadens uthyrningsansvarig Karin Knutsson på tel 0121-19602, så anmäler hon Er rabatt till InCharge och Ni får Er rabatt inom ca en månad.

Hoppas Ni är laddade!

Gå in på nedanstående länk och registrera er!

https://www.goincharge.com/se/ladda-pa-vagen/bestall-laddkort

https://www.goincharge.com/se/ladda-pa-vagen/bestall-laddkort/