Lekplatsen på Vikingavallen etapp 2 är färdig.

Kom och lek!