Sedan 24 juni är laddstolparna för elbilar på plats och i drift. Vi har haft en del som har redan laddat sina bilar vilket är positivt. Ramunderstaden har fått frågan om att ladda sin elbil i vanligt uttag för motorvärmare. Även om det inte finns några förbud mot att ladda i en vanlig kontakt ska du vara medveten om riskerna för överhettning och därmed ev. en brand. Använder man dessutom någon form av skarvsladdar eller timer ökar riskerna. Vanliga eluttag är inte dimensionerade för att utsättas för de höga effekter som en elbilsladdning under många timmar kräver. Elsystem som belastas för hårt slits nämligen när det uppstår för stora temperaturväxlingar i elcentraler, kontakter och ledningar. Skulle en överhettning uppstå kommer inte hemförsäkringen att gälla vilket kan leda till stora ekonomiska förluster.

Laddplats på Rimmögatan