Fastighetsteknik som är vår avtalsentreprenör inom VVS kommer under hösten att göra injusteringar på våra värmeanläggningar. I augusti – september på Husby backe och Kullborg, och i oktober på Alboga. Under tiden dessa injusteringar pågår behöver tekniker tillträde till lägenheterna. Dessa besök kommer att aviseras fortlöpande, arbetet beräknas vara klart i november.