Vi uppmanar våra hyresgäster att vara uppmärksamma på att det rör sig personer i våra områden som utger sig för att vara hantverkare, vår egen personal eller entreprenör. Jobbar dem för oss ska de kunna visa upp ett giltigt ID 06 som legitimation (körkort är inte alltid att lita på). Vi utför bara arbeten mellan 07-16 måndag till fredag, efter ordinarie arbetstid finns bara jourverksamhet från oss via Smart bevakning, får man påhälsning från jouren, så har hyresgästen själv gjort någon form av akut felanmälan eller störningsanmälan på vårt journummer.