Ett välbesökt Bo-möte har hållits  den 5/11 i lokalen Hörnan, fler möten är inbokade under hösten/vintern.