Idag påbörjar vi utdelningen av 2018 års enkät för kundundersökning till våra hyresgäster och det kommunala uppdraget.

I årets undersökning får 50% av våra hyresgäster enkäten, vi hoppas naturligtvis på en hög svarsfrekvens som gör att vi tillsammans kan utveckla vår service och leverans till er på ett positivt sätt.

Array