Hjortstigen 17-19 & 21-23

Måndag v. 24 kommer arbetet med byte av ventilationsaggregatet i ert hus att påbörjas. Detta kommer pågå till vecka 27, vilket innebär att ni kommer att vara utan luftbehandling från och till under denna period.

Då arbetet utförs i fläktrummet kommer ni bli minimalt störda.

Entreprenören som utför arbetet är

 

Arbetet kommer att fortsätta i resterande hus på Hjortstigen, berörda hyresgäster kommer att få information om detta i god tid innan utförandet!

Kontaktperson är Patrik Forsberg, Projektledare på Ramunderstaden AB 0722-48 38 25