Ännu ett välbesökt Bo-möte har hållits i lokalen Lådan, Husby Backe!