Nu är vi igång med byggnationen och det är pålning som pågår. Under de dagar som arbetet pågått har vi insett att trafiksituationen inte är helt hundra och för att få en säkrare trafikmiljö både för de som arbetar och er hyresgäster har vi beslutat att göra en provisorisk väg till Margaretagatan 24 enligt skiss nedan.

Vägen inne på området mellan Margaretagatan 24 och 30 kommer spärras av och inte vara tillgänglig utan den kommer vara en del av arbetsområdet.

Vi kommer informera berörda såsom räddningstjänst, post m fl. Vi återkommer med mer information under projektets gång.

SparaSpara