Pressmeddelande 20171222:

Styrelsen i Ramunderstaden AB har den 21 december utsett Caroline Ring som VD. Caroline Ring har under de senaste månaderna varit tf VD efter att tidigare VD lämnade uppdraget i september. Caroline Ring tillträder tjänsten den 1 januari 2018.

– Caroline Ring har gått igenom en vanlig rekryteringsprocess genom Unik resurs och vi känner oss trygga i beslutet. Hon känner väl till bolaget efter 9 år som ekonomichef, säger styrelseordförande Lars-Göran Lindblom.

– Jag känner mig väldigt hedrad att ha fått förtroendet att bli VD för Ramunderstaden. Jag ser fram emot att ta mig an utmaningarna som vi och Söderköpings kommun står inför, säger Caroline Ring. Det handlar om stora renoveringar av fastighetsbeståndet, fortsatt nyproduktion av hyreslägenheter och att sköta förvaltningsuppdragen vi utför åt kommunen.


Caroline Ring, ny VD.

Mer information:
Styrelseordförande, Lars-Göran Lindblom, 0706-40 22 14
Caroline Ring, ny VD Ramunderstaden, 0703-76 96 10

Ramunderstadens uppdrag är att förverkliga Söderköpings kommuns bostadsutveckling genom att äga och tillhandahålla goda bostäder – i huvudsak hyresrätter. Bolaget förvaltar också ca 77 000 kvadratmeter i kommunägda verksamhetslokaler och ansvarar för lokalvården av ungefär 42 000 kvadratmeter kommunala lokaler. Ramunderstaden äger 858 lägenheter, har 54 anställda och omsatte 117 miljoner kronor 2016.