Många hyresgäster har framfört synpunkter på biltrafiken i området på Kullborg. Ni tycker det är oacceptabelt att ha en situation som denna med bilar körande på våra innergårdar. Ni känner Er otrygga och är oroliga för att det ska hända en olycka.

Vi på Ramunderstaden värnar om en bilfri miljö på våra gårdar och vill också att föräldrar med barn ska känna sig trygga när de rör sig ute på vårt område. Det är och har alltid varit förbjudet att framföra bil på cykelbana.

Då detta inte respekterats och flertalet hyresgäster nu vädjat om en förändring sätter vi dit bommar. Vi har tidigare haft suggor på området med lyckat resultat men när vi nu närmar oss snöröjningssäsong behöver vi hitta en lösning som fungerar året om.

Ambulans och Räddningstjänst har nycklar till bommarna.