Ramunderstaden har idag tecknat avtal med Erlandsson Bygg som ska uppföra våra två nya sexvåningshus på Vikingavallen. Projektet omfattar 56 lägenheter samt carportar och förrådsbyggnader.

Projektering kommer påbörjas omgående och markarbeten startar under september. Inflyttning beräknas till februari 2019.