Under förra året visade det sig att avloppsanläggningen vid Gårdeby skola hade gjort sitt. Våra undersökningar visade att det behövdes en ny anläggning för att klara dagens krav på utsläppsvärden.

Under hösten började vi planera för att byta ut renoveringsverket och nu är arbetet färdigt. Därmed har vi tagit ännu ett steg i en miljövänligare riktning.