LSS-boende i Söderkoping
På uppdrag av Söderköpings kommun håller vi nu på att bygga ett nytt LSS-boende. De 6 nya LSS-lägenheterna finns vid Alboga och kommer att vara färdiga våren 2017.

Ett LSS-boende är ett stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Tanken är att de boende ska få det stöd som behövs för att de ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. På plats i lokalerna finns därför även personal.

Boendet är det första huset i Söderköping där allt byggmaterial är godkänt enligt miljömärkningen SundaHus.

”För oss är det viktigt att skapa sunda bostäder och arbetsmiljöer för alla människor”, säger Stefan Karlsson, projektchef på Ramunderstaden. ”Då är det naturligt att ha ett systematiskt sätt att arbeta för att undvika farliga ämnen i byggprodukter.”

Det nya boendet har även hårda energikrav på sig som vi kommer att uppfylla. Just nu planerar vi för att sätta solpaneler på taket.

Inflyttning sker våren 2017.

Skisser på det nya LSS-boendet

Skiss på det nya LSS-boendet i Söderköping
lss-boende-soderkoping-baksida