Pressmeddelande för omedelbar publicering, Söderköping 21 april 2016

Ramunderstaden redovisar ett resultat på 5,7 miljoner kronor för 2015. Rekordlåga kostnader, en mild vinter och en fortsatt stor efterfrågan på bostäder är delar av förklaringen.

– Vi har under året haft en fortsatt positiv utveckling, inte minst resultatmässigt, säger Thomas Angström, vd för Ramunderstaden. Vi har en effektiv organisation, riktigt duktig personal och ett fastighetsbestånd där allt är uthyrt. Sedan finns det fler faktorer som gett oss det här resultatet. På personalsidan har vi inte varit till numerären kompletta, vilket lett till lägre lönekostnader. Sedan gav den snöfattiga vintern lägre entreprenadkostnader och minskade uppvärmningskostnader.

Året i korthet

Under året anställde Ramunderstaden en ny vd, projektchef och projektledare.

Satsningen med att datorisera undercentralerna och placera ut mätare i 250 lägenheter har gett resultat. Hittills har energiarbetet minskat bolagets koldioxidutsläpp med 50 ton.

Under 2015 färdigställdes Söderköpings kommuns nya räddningsstation.

Den första etappen av det nya bostadsområdet Vikingavallen påbörjades och är snart fullt uthyrt.

Kontakt

Thomas Angström, vd
thomas.angstrom@ramunderstaden.se
0708–19 68 30

Årsredovisningen

Årsredovisningen kan laddas ner från https://www.ramunderstaden.se/om-oss/arsredovisningar/. En tryckt årsredovisning kan beställas via info@ramunderstaden.se eller 0121–196 00.

Bilder

Thomas Angström (tif, 11 MB, foto: Fotografica)

Om Ramunderstaden

Ramunderstadens uppdrag är att förverkliga Söderköpings kommuns bostadsutveckling genom att äga och tillhandahålla goda bostäder – i huvudsak hyresrätter. Bolaget förvaltar också 74 000 kvadratmeter i kommunägda verksamhetslokaler och ansvarar för lokalvården av ungefär 43 800 kvadratmeter kommunala lokaler. Ramunderstaden äger omkring 800 lägenheter, har ett 50-tal anställda och omsatte under 2015 102 miljoner kronor.