Lyckad energieffektivisering i bostadsområdet LantmannenI november förra året berättade vi att vi under sommaren, och en bit in på hösten, hade arbetat med ett större energiprojekt. Nu kan vi äntligen berätta om resultatet för bostadsområdet Lantmannen, som med sina 16 lägenheter står för drygt två procent av fastighetsbeståndet.

Jämfört med samma period förra året har energiförbrukningen i Lantmannen minskat med omkring 8 procent (5000 kWh), under årets fyra första månader. Det motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen under samma period med cirka 665 kg.

Enligt Naturskyddsföreningen motsvarar en sådan minskning den klimatpåverkan det innebär att köra bil, eller värma en villa med direktverkande el, under ett kvartal. Förutom de uppenbara miljöfördelarna innebär projektet att hyresgästerna får en jämnare temperatur i lägenheterna.

Energiprojektet genomförs i alla våra fastigheter, men är lättast att se i Lantmannen eftersom det bara har 16 lägenheter. Varje fastighet behöver justeras utifrån sina egna förutsättningar. Därför är det för tidigt att dra en generell slutsats, även om tidiga siffror visar på stora energibesparingar också i våra andra bostadsområden.

Array