Som vi har berättat tidigare har vi fått uppdraget att bygga Söderköpings nya räddningsstation.

Dagens station kommer att ersättas av en helt ny räddningsstation vid korsningen riksväg 210 och E22, vid norra infarten till Söderköping. Den nya räddningsstationen blir 1 200 kvadratmeter och får ett bättre strategiskt läge för snabba utryckningar. Ramunderstaden påbörjade projekteringen i augusti 2013 och är nu framme vid anbudsförfarandet. Planerad byggstart är satt till senare delen av april 2014 med en preliminär inflyttning september 2015.

Söderköpings kommun avsätter totalt 35 miljoner kronor, fördelat över två år, medan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bidrar med ungefär 700 000 kronor.