I enlighet med hyresförhandling har avtal träffats om hyreshöjning.

Bostadshyror
Från och med den 1 januari 2013 höjs bostadshyrorna med 19,31 kr per kvadratmeter och år motsvarande i genomsnitt 2,15%. Bostadshyror med kallhyra höjs med 14,31 kr per kvadratmeter och år motsvarande i genomsnitt 1,99 %. Höjningen för respektive fastighet omräknas till ett procenttal som används vid höjningen.

Parkeringsplatser och garage
Månadshyran för P-platser och garage ska vara oförändrad under 2013.

Lokaler med förhandlingsklausul
Från och med 1 januari 2013 höjs lokalhyrorna med 2,15 %

Tillägg för inglasade balkonger – altaner
Från och med den 1 januari höjs hyran för boende på Ringvägen 32 C, D, E, F, G, H, I, K, L med 125 kr per månad.

Botrorabatt
Botrorabatten för 2012 betalas ut den 14/12 2012.

Array