Stefan Karlsson är projektchef på Ramunderstaden. Hans åsikter om hållbarhet skiljer sig från vad de flesta förknippar med ordet. Om han får som han vill kommer det aldrig att byggas några takterrasser eller morotsodlingar på taken.

I Ramunderstadens uppdrag ingår ett samhällsansvar där vi ska bidra till en hållbar utveckling. Enligt ägardirektiven handlar det om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Vad betyder det för en fastighetsägare?

“När vi pratar om hållbarhet, vad är egentligen det sämsta som kan hända?” säger Stefan Karlsson. “Det är när våra hus inte lever sin fulla livslängd och vi måste göra en totalrenovering redan efter fyrtio år. Det är en stor miljöpåverkan redan att bygga huset. Om vi måste totalrenovera det efter halva dess livslängd har vi skapat en dubbel påverkan. Det är inte hållbart.”

Han pratar om robusta konstruktionslösningar, minimalt underhåll och att bygga bort risker. Det senare menar han är det absolut viktigaste för en långsiktig fastighetsägare.

“Om det inte är ekonomiskt hållbart så är det inte hållbart någonstans. Det är därifrån diskussionen om hållbarhet måste utgå. Därför både älskar jag och är emot takterrasser och morotsodlingar på taken. Sådana detaljer är härliga, men kommer tyvärr med en alldeles för stor risk för fuktskador.”

Målgruppsanalyser är att ta socialt ansvar

Miljonprogrammet skapade snabbt många nya bostäder. Det delade också upp människor i grupper, menar Stefan Karlsson. “Det flyttade antagligen inte in många höga chefer i treorna i miljonprogrammet. Om man istället hade blandat upp hyresrätterna med exklusiva bostadsrätter hade vi kanske sett lite annorlunda på de här områdena i dag.”

Därför menar han att målgruppsanalyser är ett effektivt verktyg för att ta ett större socialt ansvar, öka den sociala gemenskapen och integrationen i bostadsområden.

“Vi behöver titta på vilka som är intresserade av att ytta in hos oss och vad de behöver. Du får inga barnfamiljer att flytta in i en tvåa eller trea. Om vi vill öka bredden av människor ännu mer behöver vi titta bortom lägenhetsstorleken. Vad kan vi förändra i befintliga områden och vad behöver vi tänka på när vi bygger nytt för att skapa ännu bättre förutsättningar för att öka mångfalden?

Hållbarhet, en lönsam kostnad

Det finns många system på marknaden för att arbeta med hållbarhet och spåra vilket material som används i de olika byggprojekten. Just nu pågår en utredning för att ta reda på vilket system som skulle passa Ramunderstaden och Söderköpings kommun bäst.

“På kort sikt är alla hållbarhetsarbeten kostsamma”, säger Stefan Karlsson. “Därför behöver vi ställa oss frågan vilka mervärden arbetssättet ger och vad det är värt att satsa på. Samtidigt är den hållbara utvecklingen den rätta vägen att gå om vi menar allvar med att vara en långsiktig fastighetsägare. Vi behöver fortsätta att göra gott för oss själva, hyresgästerna och miljön.”