Injustering av ventiler på radiator kommer att ske i din lägenhet. Arbetet kommer att utföras av Fastighetsteknik. För att underlätta arbetet ber vi er se över åtkomst till radiatorventiler, där termostaten sitter på era element.

Om ni inte kan vara hemma den aktuella tidpunkten kommer huvudnyckel att användas.                                                                                

Torsdag den 17/10, mellan kl 07.00-16.00