Grön miljösatsning med solcellsprojekt.

Nedan finns en artikel om projektet från Söderköpings Posten den 13 april.